Województwo Podkarpackie

Z Piękno Polskiej Przyrody
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Herb-wojewodztwo podkarpackie.png
Herb
Państwo Polska-flaga300.png   Polska
Siedziba Rzeszów
Powierzchnia 17 845,76 km²
Liczba Ludności 2 127 164
Miast na Prawach Powiatu 4
Liczba Powiatów 21
Gmin Miejskich 16
Gmin Miejsko-Wiejskich 35
Gmin Wiejskich 109
Tablice rejestracyjne R
Mapa-podkarpackie.png


Podkarpackie - powstało poprzez scalenie ziem województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz części krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Tym samym objęło obszar podobny do dawnego województwa rzeszowskiego sprzed reformy w 1975 roku (z wyjątkiem powiatu gorlickiego).
Obecnie województwo zajmuje powierzchnię 17 845,76 km² (stan na 31 grudnia 2017) i zajmuje 11. miejsce w kraju.
Pod względem liczby mieszkańców (około 2,13 mln osób) znajduje się na 9. miejscu w Polsce. Jest najdalej wysuniętym na południe województwem Polski.
Siedzibą władz rządowych (wojewody) i samorządowych (sejmiku) województwa jest Rzeszów.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Województwo podkarpackie powstało w 1999 r. w wyniku reformy podziału administracyjnego kraju i objęło tereny dawnych województw:

  • rzeszowskiego,
  • przemyskiego,
  • krośnieńskiego,
  • części tarnobrzeskiego
  • oraz fragmentu tarnowskiego.

W latach 1999–2002 województwo podkarpackie obejmowało również obszar Gminy Szerzyny, która przeszła do województwa małopolskiego z dniem 01.01.2003 r.

Stosunki Wodne[edytuj | edytuj kod]

Trzy największe rzeki w województwie to prawe dopływy Wisły:
San i Wisłoka oraz dopływ Sanu:
Wisłok.
Rzeki Strwiąż oraz Mszanka uchodzą do Dniestru i należą do zlewiska Morza Czarnego.
Wszystkie pozostałe należą do zlewni Morza Bałtyckiego. Rzeki regionu są uważane za jedne z najczystszych w kraju.

Położenie Fizycznogeograficzne[edytuj | edytuj kod]

Obszar województwa zamieszkuje 2 127 462 mieszkańców (dane z 30 czerwca 2019) w 51 miastach, 2159 miejscowościach wiejskich tworzących 1530 sołectw, 160 gmin (stan na 1 stycznia 2011), 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu.
Organem administracji rządowej jest Wojewoda Podkarpacki, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Rzeszów.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej 15. W ramach urzędu działają także 3 delegatury:

  • w Krośnie,
  • Przemyślu i Tarnobrzegu.