Mały Słownik

Z Piękno Polskiej Przyrody
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mały Słownik.


Skocz do litery: A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Z Ż


A[edytuj | edytuj kod]

Akwen wodny - Dowolnie określony obszar wodny, np. akwen północnego Atlantyku, akwen Morza Bałtyckiego, akwen redy, akwen portu, akweny śródlądowe, akweny rzeczne, akwen słono/słodko wodny.

B[edytuj | edytuj kod]

C[edytuj | edytuj kod]

D[edytuj | edytuj kod]

E[edytuj | edytuj kod]

F[edytuj | edytuj kod]

G[edytuj | edytuj kod]

Górka podwodna - wybrzuszenie dna, bogato pokryte roślinnością, bardzo często jest to miejsce doskonałego połowu.

H[edytuj | edytuj kod]

I[edytuj | edytuj kod]

J[edytuj | edytuj kod]

Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu.

K[edytuj | edytuj kod]

Kanał wodny - Sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu.

L[edytuj | edytuj kod]

Ł[edytuj | edytuj kod]

M[edytuj | edytuj kod]

Mezoregion – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca większy teren o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych. W wielostopniowej regionalizacji mezoregion stanowi jednostkę niższego rzędu wchodzącą w skład makroregionu.

N[edytuj | edytuj kod]

O[edytuj | edytuj kod]

Oczko wodne - Jest małym zalewem, stawem, zbiornikiem, czy akwenem wodnym, zwykle zakładanym w celach dekoracyjnych, czasami zasiedlonym przez ryby, z nasadzeniami ozdobnych roślin wodnych lub terenów brzegowych lub też zrealizowanym w celach ściśle rekreacyjnych.

P[edytuj | edytuj kod]

R[edytuj | edytuj kod]

Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².

S[edytuj | edytuj kod]

Staw – zbiornik wodny, stosunkowo płytki – pozbawiony strefy głębinowej (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zazwyczaj mniejszy od jeziora.

T[edytuj | edytuj kod]

W[edytuj | edytuj kod]

Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.

Wody artezyjskie – wody podziemne występujące pod ciśnieniem hydrostatycznym, zdolne do samoczynnego wypływu na powierzchnię ze studni. Odpowiednie warunki do wytworzenia ciśnienia hydrostatycznego występują najczęściej na obszarach o nieckowatym układzie warstw skalnych.

Woda morska, woda słona – woda występująca w morzach i oceanach. W wodzie tej są rozpuszczone tysiące związków chemicznych i prawie wszystkie pierwiastki chemiczne obecne na kuli ziemskiej. Woda morska stanowi ponad 97% wody obecnej w formie ciekłej na powierzchni Ziemi, tzw. woda słodka stanowi zaś mniej niż 3%.

U[edytuj | edytuj kod]

Z[edytuj | edytuj kod]

Zalew – płytki akwen, który od morza lub oceanu oddziela mierzeja lub wyspy. Zalew zazwyczaj zasilany jest wodami rzecznymi, ale w czasie sztormów również przez wodę morską.

Ż[edytuj | edytuj kod]