Azja Północna

Z Piękno Polskiej Przyrody
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Azja Północna – wielki region fizycznogeograficzny wyróżniany w Azji na podstawie ogólnych cech środowiska przyrodniczego. Często utożsamiany z Syberią, co nie jest ścisłe.

Według polskiej geografii fizycznej w skład Azji Północnej wchodzą:

  • Nizina Zachodniosyberyjska
  • Wyżyna Środkowosyberyjska
  • Syberia północno-wschodnia
  • Daleki Wschód
  • obszary górskie Syberii Południowej

Słownik geografii świata z 1977 określa Azję Północną jako obejmującą Syberię i dorzecza zlewiska Morza Arktycznego, za to bez Dalekiego Wschodu, który zalicza do Azji Wschodniej.